ilgi hastalığı belirtileri
  • Uzun dönemli kişisel bozukluğa halk arasında ilgi hastalığı (histrionik kişilik bozukluğu ) denilmektedir. İlgi Hastalığı Nedir? Sosyal yaşantıda kısıtlayıcı bir davranış bozuklu karakterize olmuş ise zihinsel bozukluklar olarak sınıflandırılabilir.  İlgi...

    Mayıs 3, 2018 0 2,422